Zijn uw contracten op orde voor de nieuwe Arbowet?

Zijn uw contracten op orde voor de nieuwe Arbowet?

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet al van kracht, maar de werkgevers hebben tot juli 2018 om alles te regelen en te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het is nu inmiddels april 2018, heeft u alles al op orde? Om uw geheugen een beetje op te frissen heeft BBU de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Invoering van het basiscontract

Dit contract stelt een aantal eisen aan het contract tussen de arbodienstverleners en de werkgevers. In dit contract staan ook de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard mag dit contract aangevuld worden met andere eisen, dan wordt het contract een basispluscontract. Hier leest u meer over wat er in het basiscontract moet staan: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/basiscontract

Zonder toestemming de bedrijfsarts bezoeken

Heeft een werknemer vragen over zijn gezondheid met betrekking tot de werkzaamheden? Dan moet de werknemer zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts kunnen raadplegen. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Het recht op een second opinion

Indien uw werknemer twijfelt aan het gegeven advies van de bedrijfsarts, mag de werknemer een second opinion aanvragen bij deze bedrijfsarts. De kosten van de second opinion moeten door de werkgever worden betaald. Bedrijfsartsen moeten het verzoek altijd respecteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

De adviserende rol van de bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts is een adviserende rol, hij verleent geen bijstand. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor het gezond en veilig werken van de werknemers.

Dit zijn toch wel de belangrijkste wijzigingen binnen de Arbowet. Het basiscontract is erg belangrijk geworden in deze wet. Zorg dat u dit goed geregeld heeft voor juli 2018. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving?

Neemt u dan contact met ons op!

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.