Het hoofdlijnenakkoord is rond

Deze 5 veranderingen in het kader van Arbeidsrecht zijn belangrijk

‘Hoop, lef en trots’, dat is de titel van het nieuwe Hoofdlijnenakkoord. Het bevat diverse plannen die de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht zullen beïnvloeden. Wat betekent dit eigenlijk concreet voor werkgevers en werknemers? Karin volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft de vijf belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet:

 1. Zekerheid voor (Schijn)zelfstandigen

  De nieuwe regering wil zich in gaan zetten voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Zo streven de partijen naar meer vaste contracten voor werknemers. De behandelingen van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR)* en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA)** zal om die reden worden voortgezet.

  2. Belastingverlaging en Lastenverlichting

   Er worden maatregelen ingevoerd om werken aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor middeninkomens. Dit omvat lastenverlichting op arbeid en een verlaging van de belastingdruk voor burgers. De maatregelen zijn gericht op zekerheid, meedoen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van armoede.

   3. Beperking van Arbeidsmigratie

   Er komen strengere maatregelen om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken. Dit omvat ten eerste handhaving op overlast en slechte huisvesting. Ten tweede worden werkgevers verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal door langdurig verblijvende arbeidsmigranten. De uitzendbranche en wervingsbureaus worden gereguleerd door een toelatingsstelsel en arbeidsmigranten van buiten de EU. Zij moeten een tewerkstellingsvergunning hebben en er komt extra handhaving door de Arbeidsinspectie. Dit geldt niet voor kennismigranten.

   4. Compensatie van Transitievergoedingen

   Vanaf 1 juli 2026 wordt de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na 104 weken) beperkt tot kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers.

   5. Hervorming van de Werkloosheidswet (WW)

   Er wordt een hervorming van de WW overwogen. Dit kan inhouden het verlengen van de opzegtermijn in arbeidsovereenkomsten, het invoeren van een poortwachterstoets voor de WW, en het verkorten van de WW-duur tot 18 maanden.

   Deze wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van verdere ontwikkelingen en goed geïnformeerd bent. Wij volgen het nieuws uiteraard voortdurend, zodat we je altijd deskundig advies kunnen geven als je in dit kader een vraag hebt. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Neem gerust contact op met Karin.   Toelichting
   *VBAR: De wet bevat regels die bepalen wanneer een zzp’er ingehuurd kan worden en geeft daarnaast werkenden die ingehuurd worden met een uurtarief van onder de 32 euro meer rechten.

   ** WTTA: Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

   Direct vrijblijvend advies

   Wil u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.

   Contact