ONTWIKKELINGEN BINNEN HET ARBEIDSRECHT

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET ARBEIDSRECHT

Amersfoort, dinsdag 3 mei
Arbeidsrecht is – vinden wij – het mooiste rechtsgebied van de wereld. Eén van de redenen dat wij dit vinden, komt doordat het fenomeen arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Wetswijzigingen, nieuwe richtlijnen en soms bijzondere omstandigheden maken dat iedere casus weer anders is. De uitdaging blijft daarom elke dag opnieuw om onze relaties van het beste en juiste advies te voorzien. Logisch ook want het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer en dat moet goed geregeld zijn. Voor beide partijen.

Eenmaal per maand willen wij als BBU Arbeidsrecht iedereen op de hoogte stellen van enkele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Hierbij onze bijdrage voor de maand mei 2022.

 

Rookverbod

Sinds 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 en de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in de gebouwen, ruimtes en overige plekken (ook buiten!) waar werknemers hun werkzaamheden verrichten. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de werkgever. Als werkgever moet je dus sinds 1 januari 2022 de werkwijzen, regels en procedures (handhaving) vaststellen voor een rookvrije werkplek.

 

Studiekostenbeding

In de loop van 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor het studiekostenbeding. Vanaf augustus 2022 geldt:

‘De werkgever moet betalen voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao. Voor deze opleidingen mag de werkgever niet meer in een studiekostenbeding vastleggen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding uit dienst treedt. Ook wordt het volgen van de opleiding als arbeidstijd beschouwd.’

Dit betekent dat een studiekostenbeding onder bepaalde omstandigheden niet meer rechtsgeldig en dus nietig is. Uiterlijk 1 augustus 2022 moet Nederland de richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt.

 

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dan kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. De wet zorgt ervoor dat werkende ouders negen van de zesentwintig weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald krijgen. Dit moet hen meer mogelijkheden geven om zorg en werk beter te kunnen combineren en het moet bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim dat het gevolg is van stress of oververmoeidheid die de geboorte, plaatsing of adoptie van een kind met zich mee kan brengen. Als gevolg van de Wet betaald ouderschapsverlof zullen de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet flexibel werken worden aangepast. Ook hiervan zullen we jullie namens BBU Arbeidsrecht op de hoogte houden.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.