ONTSLAG AANVRAGEN VOOR UW WERKNEMER

ONTSLAG AANVRAGEN VOOR UW WERKNEMER

De werknemer kan veelal zijn of haar arbeidsovereenkomst eenvoudig beëindigen. Voor de werkgever ligt dit echter anders. Er zijn verschillende regels waar u als werkgever rekening mee moet houden. Deze zijn afhankelijk van het arbeidscontract van uw werknemer en de redenen voor ontslag. Ook moet u nog denken aan een opzegtermijn en een eventueel opzegverbod. Wel eens gehoord van transitievergoedingen? Ook hier vertellen wij meer over!

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer uw werknemer en u het eens zijn over het ontslag, spreken we van ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Dit dient wel schriftelijk vastgelegd te worden. Hierin moet staat dat u beide wilt dat het dienstverband eindigt en dat u het samen eens bent over de financiële afhandeling van het ontslag, zoals de uitbetaling van de vakantiedagen.

In dit geval heeft u geen toestemming nodig van het UWV om uw werknemer te mogen ontslaan en het is ook niet nodig om naar de kantonrechter te stappen om het arbeidscontract te laten ontbinden. Deze ontslagvorm komt redelijk vaak voor en is relatief een gemakkelijke en prettige manier van uit elkaar gaan.

Ontslag via UWV of kantonrechter

Het komt natuurlijk ook vaak voor dat u er samen met uw werknemer niet uit komt. Als u uw werknemer wilt ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische redenen, kunt u het UWV inschakelen.  U vraagt in feite toestemming aan het UWV om uw werknemer te ontslaan en u vraagt dan om een ontslagvergunning. Deze krijgt u echter niet zomaar. Eerst moet er worden aangetoond dat u er genoeg voor heeft gedaan om ontslag te voorkomen of het samen eens te worden over ontslag.

Als u uw werknemer om andere reden dan bovenstaande wil ontslaan, kunt u terecht bij de kantonrechter. Ook hier dient u een verzoek in tot ontbinding van het arbeidscontract.

Proeftijd, bij afloop contract of op staande voet

Zoals we hierboven hebben besproken, moet u voor ontslag de procedure volgen van het UWV of van de kantonrechter. Tenzij het ontslag met wederzijds goedvinden betreft. Er zijn ook nog andere situaties waarbij u geen toestemming nodig heeft van het UWV of kantonrechter, zoals tijdens de proeftijd van de werknemer, bij afloop van een tijdelijk contract door deze niet te verlengen of op staande voet.

Let wel: u kunt alleen een werknemer op staande voet ontslaan als er een dringende reden voor is. Denk aan regelmatig te laat komen, fraude plegen of diefstal. U moet wel de reden duidelijk meedelen en dan is het aan de werknemer of hij of zij dit gaat aanvechten bij de kantonrechter.

Collectief ontslag

Heeft u wel eens gehoord van collectief ontslag? Dit is een drastischere vorm dan we tot nu toe besproken hebben. Bij deze vorm van ontslag wilt u binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers, binnen één werkgebied, ontslaan vanwege economische redenen.

U moet bij het UWV, de vakbonden met leden binnen uw bedrijf en bij de ondernemingsraad melden dat u de werknemers collectief gaat ontslaan.

Transitievergoedingen

Dan zijn we aangekomen bij de transitievergoedingen. Wat houdt dit in? Wanneer uw werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest, krijgt hij of zij een vergoeding bij ontslag. Ook als het contract niet wordt verlengd! Er geldt hier één voorwaarde: het initiatief voor ontslag moet bij u als werkgever liggen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Vanaf 1 januari 2018 is deze vergoeding ingesteld op maximaal € 79.000. Als een werknemer meer dan € 79.000 per jaar verdient, is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.