Nog 25 dagen tot Kerst!

Nog 25 dagen tot Kerst!

Ben ik verplicht mijn medewerkers vrij te geven en door te betalen?

Amersfoort, donderdag 30 november 2023
De feestdagen staan weer voor de deur! Omdat deze dagen nationaal worden erkend, wordt de indruk gewekt dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers vrij te geven en door te betalen. Is dat vanuit de wet gezien ook het geval? Het korte antwoord: ‘nee’.

Karin geeft je in deze blog het uitgebreide antwoord.

Wat zegt de wet?

Wettelijk gezien is er geen verplichting voor werkgevers om op officiële feestdagen verlof te geven aan werknemers en hun loon door te betalen. Of een werknemer vrij is op zo’n dag hangt af van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. In de meeste cao’s is vastgelegd dat werknemers inderdaad vrij zijn op officiële feestdagen en welke dagen dat zijn. Dat betekent dus dat zo’n officiële feestdag niet meetelt als vakantiedag voor de werknemer.

In bepaalde sectoren, zoals de zorg, kan het nodig zijn om te werken op officiële feestdagen. In zo’n geval bepaalt de cao vaak dat werknemers recht hebben op een compensatie of toeslag voor het werken op zo’n dag.

En als mijn medewerker parttime werkt?

Voor werknemers met een parttime dienstverband kan de impact van een officiële feestdag verschillen. Als de feestdag op de vrije dag van de parttimer valt, heeft hij er geen voordeel van, terwijl een fulltimer wel profiteert. De Commissie Gelijke Behandeling heeft geoordeeld dat dit verschil in behandeling verboden is en dat de werkgever ervoor moet zorgen dat parttimers en fulltimers naar verhouding een gelijk aantal vrije uren hebben.

Er gelden andere regels voor oproep- en uitzendkrachten

Laten we eerst de oproepkrachten behandelen. Zij hebben geen recht op doorbetaling van loon op een officiële feestdag als ze niet zijn opgeroepen. Bij uitzendkrachten is dit anders en afhankelijk  van de situatie en de voorafgaande werkperiode.

Kan ik een verplichte dag aanwijzen?

Dit kan. Werkgevers kunnen verplichte dagen aanwijzen, zoals de dag na Hemelvaart. Dit moet wel zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze dagen worden vervolgens in minder gebracht op de vakantiedagen van de werknemer. Er bestaat geen wettelijk maximum voor het aantal verplichte vrije dagen dat een werkgever kan vaststellen.

Meer weten?

Wil je meer weten of specifiek advies hoe je het beste binnen jouw bedrijf om kan gaan met de feestdagen? Neem gerust contact met ons op. Dan bekijken we de situatie en geven we je advies.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.