Bijna 2024! Deze wijzigingen komen eraan op het gebied van arbeidsrecht

Bijna 2024! Deze wijzigingen komen eraan op het gebied van arbeidsrecht

Amersfoort, maandag 18 december 2023
Nog twee weken en dan beginnen we het nieuwe jaar. Start 2024 een ‘tikkie slimmer’ door het lezen van onze nieuwste blog. Daarin gaan we in op de arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2024 en later in dat jaar. Zo ben je alvast goed voorbereid!

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt per 1-1-2024
  Op 1 januari 2024 wijzigt de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dat betekent dat vanaf dat moment voor elke werknemer hetzelfde minimum loon van toepassing is. Dit loon wordt gebaseerd op een 36-urig dienstverband. Daarnaast stijgt het minimumuurloon naar € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Dit komt neer op een stijging van 3,75%.

 2. Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar € 0,23
  Met ingang van 1 januari 2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding stijgen van € 0,21 per kilometer naar € 0,23 per kilometer.

 3. Wetsvoorstel: gericht op aanpak schijnzelfstandigheid ZZP’ers
  Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken. Op 6 oktober 2023 is de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden aangeboden ter internetconsultatie. Dit wetsvoorstel is een onderdeel van het arbeidsmarktpakket dat minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in april 2023 heeft gepresenteerd. De belangrijkste wijziging? Meer duidelijkheid over het ‘in dienst van’-criterium. Oftewel, wanneer is er sprake van werken als zelfstandige en wanneer als werknemer. Bij het kwalificeren wegen indicaties die wijzen op ZZP-schap zwaarder mee. Iedereen kon tot 10 november reageren op het wetsvoorstel en deze reacties blijken niet geheel positief. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2025. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren je tijdig als er relevante ontwikkelingen zijn.

 4. Wetsvoorstel: verplichtstelling vertrouwenspersoon bij tien medewerkers en meer
  Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit uitgangspunt ligt er nu bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat werkgevers met 10 werknemers of meer verplicht worden een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Organisaties krijgen hiervoor een bepaalde termijn om een vertrouwenspersoon extern in te huren of intern aan te stellen, nadat de wet in werking treed. Of dit gebeurt en wanneer, is nog niet bekend. Als er nieuws is omtrent dit wetsvoorstel, krijg je uiteraard een update.

 5. Wetsvoorstel: gelijk werk, gelijk loon
  Net als de twee voorgaande punten, is ook dit een wetsvoorstel. Het initiatief moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Dit is van toepassing op bedrijven met 50 werknemers en meer. Zij krijgen onder andere de verplichting tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies. Die gelijke beloning gaat nog iets verder voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Zij moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit deze gelijke beloning blijkt. Een datum van eventuele inwerkingtreding is nog niet bekend. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. We blijven het nieuws volgen.

 6. Aanscherping en hervorming concurrentiebeding
  In de meeste arbeidscontracten tref je tegenwoordig een concurrentiebeding. Dit beding wordt met name toegepast om de kennis en kunde van medewerkers te behouden die lastig te vervangen zijn. De desbetreffende medewerker heeft geen volledige vrijheid op de arbeidsmarkt. Op 2 juni 2023 werd bekend dat het kabinet de regelgeving omtrent het concurrentiebeding wil aanscherpen en hervormen. Het initiatief moet onder andere leiden tot meer doorstroom op de arbeidsmarkt. Zodra het wetsvoorstel er ligt, brengen wij je op de hoogte.

Zijn er updates?

Zodra er meer nieuws is over deze veranderingen en wetsvoorstellen, brengen wij je uiteraard op de hoogte. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.