BBU

Nog 25 dagen tot Kerst!

Nog 25 dagen tot Kerst!

Ben ik verplicht mijn medewerkers vrij te geven en door te betalen?

De feestdagen staan weer voor de deur! Omdat deze dagen nationaal worden erkend, wordt de indruk gewekt dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers vrij te geven en door te betalen. Is dat vanuit de wet gezien ook het geval? Het korte antwoord: ‘nee’.

Karin geeft je in deze blog het uitgebreide antwoord.

Wat zegt de wet?

Wettelijk gezien is er geen verplichting voor werkgevers om op officiële feestdagen verlof te geven aan werknemers en hun loon door te betalen. Of een werknemer vrij is op zo’n dag hangt af van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. In de meeste cao’s is vastgelegd dat werknemers inderdaad vrij zijn op officiële feestdagen en welke dagen dat zijn. Dat betekent dus dat zo’n officiële feestdag niet meetelt als vakantiedag voor de werknemer.

In bepaalde sectoren, zoals de zorg, kan het nodig zijn om te werken op officiële feestdagen. In zo’n geval bepaalt de cao vaak dat werknemers recht hebben op een compensatie of toeslag voor het werken op zo’n dag.

En als mijn medewerker parttime werkt?

Voor werknemers met een parttime dienstverband kan de impact van een officiële feestdag verschillen. Als de feestdag op de vrije dag van de parttimer valt, heeft hij er geen voordeel van, terwijl een fulltimer wel profiteert. De Commissie Gelijke Behandeling heeft geoordeeld dat dit verschil in behandeling verboden is en dat de werkgever ervoor moet zorgen dat parttimers en fulltimers naar verhouding een gelijk aantal vrije uren hebben.

Er gelden andere regels voor oproep- en uitzendkrachten

Laten we eerst de oproepkrachten behandelen. Zij hebben geen recht op doorbetaling van loon op een officiële feestdag als ze niet zijn opgeroepen. Bij uitzendkrachten is dit anders en afhankelijk  van de situatie en de voorafgaande werkperiode.

Kan ik een verplichte dag aanwijzen?

Dit kan. Werkgevers kunnen verplichte dagen aanwijzen, zoals de dag na Hemelvaart. Dit moet wel zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze dagen worden vervolgens in minder gebracht op de vakantiedagen van de werknemer. Er bestaat geen wettelijk maximum voor het aantal verplichte vrije dagen dat een werkgever kan vaststellen.

Meer weten?

Wil je meer weten of specifiek advies hoe je het beste binnen jouw bedrijf om kan gaan met de feestdagen? Neem gerust contact met ons op. Dan bekijken we de situatie en geven we je advies.

BBU maakt je wegwijs in de
#2 Vaststellingsovereenkomst

Amersfoort, woensdag 20 september 2023

Tijdens elk dienstverband kan een moment aanbreken dat je de arbeidsrelatie in onderling overleg wilt beëindigen. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst geeft je de gelegenheid om dit op een zorgvuldige manier te doen. Er komt geen gerechtelijke procedure aan te pas en toch staan de voorwaarden en regelingen netjes op papier. In deze blog maken we je wegwijs in dit veelvoorkomende instrument in het arbeidsrecht.

Karin: ‘Wat je te allen tijde wilt voorkomen is dat er discussie ontstaat na beëindiging van een dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst dient dan ook volledig en duidelijk te zijn voor zowel werkgever als werknemer.’

Allereerst, wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als partijen in onderling overleg een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, dan kan er gekozen voor een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Dit juridische document is een veelvoorkomend instrument in het arbeidsrecht waarin de voorwaarden van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer in onderling overleg worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst kan in dit geval beëindigd worden zonder dat het UWV of de kantonrechter er aan te pas komt en de werknemer kan, indien de vaststellingovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een WW-uitkering. Op deze manier kunnen beide partijen op een zorgvuldige en hopelijk prettige manier de arbeidsrelatie afronden.

Dit regel je in een vaststellingsovereenkomst

Elk dienstverband is anders. De regelingen die je opneemt kunnen dan ook per vaststellingsovereenkomst verschillen. Daarom raden wij altijd aan om juridisch advies in te winnen voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, zodat beide partijen volledig op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. We zetten een aantal voorkomende punten op een rij:

 • Beëindigingsdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst officieel eindigt.
 • Beëindigingsvergoeding: Vaak wordt er een financiële vergoeding toegekend aan de werknemer als compensatie voor het verlies van inkomen en eventuele andere schade die hij of zij lijdt als gevolg van de beëindiging.
 • Vrijstelling van werk: De regeling waarbij de werknemer al dan niet wordt vrijgesteld van werk tijdens de opzegtermijn, met behoud van loon.
 • Vakantiedagen: De regeling met betrekking tot openstaande vakantiedagen en de uitbetaling ervan.
 • Concurrentiebeding: Als er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst staat, kan er in de vaststellingsovereenkomst een regeling worden getroffen over de geldigheid en eventuele beperkingen ervan na beëindiging van het dienstverband.
 • Geheimhouding: Een clausule waarin de werknemer zich verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie over het bedrijf, ook na beëindiging van het dienstverband.
 • Getuigschrift: De afspraken over het opstellen en verstrekken van een getuigschrift.

Een vaststellingsovereenkomst is bindend

Alle zaken die je vastlegt in een vaststellingsovereenkomst zijn bindend. Zodra de werkgever en werknemer het document ondertekenen, zijn beiden dus akkoord gegaan met de voorwaarden. Wel heeft een werknemer een bedenktijd van minimaal 14 dagen om zodoende zonder druk te kunnen beslissen of hij akkoord gaat met de inhoud. Ontstaat er in de toekomst een situatie waarin één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt, dan kan de andere partij juridische stappen ondernemen.

Bescherming van beide belangen

Bij het opnemen van bepalingen in de vaststellingsovereenkomst wordt vaak juridisch advies ingewonnen. Wat je te allen tijde wilt voorkomen, is dat er achteraf toch onduidelijkheid ontstaat of dat bepaalde zaken niet of niet helder zijn vastgelegd. Zowel werkgever als werknemer winnen dan ook vaak juridisch advies in, zodat beide belangen worden beschermd.

Conclusie & advies

Een vaststellingsovereenkomst regelt alle voorwaarden bij beëindiging van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Alle zaken worden hierin bindend vastgelegd, zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Houd er rekening mee dat beide partijen het recht hebben om juridisch advies in te winnen. Elk dienstverband en arbeidsrelatie is anders. Door dit, soms complexe proces, zorgvuldig aan te pakken weet je zeker dat alle relevante zaken op papier staan. Wil je graag advies of hulp bij het opstellen of interpreteren van een vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met ons op.

BBU maakt je wegwijs in #1 Bijzondere bedingen

Amersfoort, woensdag 30 augustus 2023

Je vindt ze in bijna iedere arbeidsovereenkomst: bijzondere bedingen. Eén van de meeste voorkomende is misschien wel het proeftijdbeding, maar er zijn er nog veel meer. Het kan slim zijn om, naast de standaard bepalingen, deze regelingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In deze blog gaan we er dieper op in en behandelen we enkele van deze bijzondere bedingen.

Karin: ‘Wij worden vaak door werkgevers ingeschakeld om hen wegwijs te maken in de bijzondere bedingen. Dit gaat van puur checken van een concept arbeidsovereenkomst tot het geven van een gericht en branche-specifiek advies en het volledig opstellen van de overeenkomst’.

Proeftijdbeding:
Allereerst, een proeftijdbeding. Dit is een veelvoorkomende clausule in de arbeidsovereenkomsten die werkgevers de mogelijkheid biedt om de geschiktheid van een nieuwe werknemer voor een bepaalde periode te beoordelen. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daarvoor een specifieke reden nodig is. Goed om te weten: de maximale periode van het beding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en indien deze korter is dan 6 maanden is er géén proeftijd toegestaan.

Concurrentiebeding:
Een ander veelvoorkomend beding is een concurrentiebeding. Het beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het beëindigen van het dienstverband in dezelfde branche te werken of een vergelijkbaar bedrijf op te zetten. Dit beding is bedoeld om de belangen van de werkgever te beschermen en te voorkomen dat werknemers vertrouwelijke informatie of klanten meenemen naar concurrenten. Een aandachtspunt bij een concurrentiebeding is dat deze redelijk is qua reikwijdte, duur en geografische locatie, anders kan het als ongeldig worden beschouwd. Hoofdregel is dat een concurrentiebeding niet is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Relatiebeding:
Een relatiebeding wordt nog weleens door de war gehaald met een concurrentiebeding. Het is ook vergelijkbaar, maar het richt zich specifiek op het behouden van klantrelaties. Het verbiedt een werknemer om na het beëindigen van het dienstverband contact te onderhouden met bepaalde klanten of relaties van de werkgever. Ben je actief in een branche waarin persoonlijke relaties met klanten een cruciale rol spelen, zoals de consultancysector, dan adviseren wij vaak dit beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De regels omtrent het concurrentiebeding gelden ook voor het relatiebeding.

Geheimhoudingsbeding:
Een geheimhoudingsbeding legt de verplichting op aan de werknemer om vertrouwelijke informatie van de werkgever te beschermen. Het kan betrekking hebben op bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom, klantgegevens, strategische plannen en andere gevoelige informatie. Een dergelijk beding wordt toegepast om de concurrentiepositie en reputatie van het bedrijf te beschermen.

Eenzijdig wijzigingsbeding:
Het is in principe niet toegestaan om als werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een uitzondering geldt bij een eenzijdig wijzigingsbeding. Dit is een clausule die de werkgever het recht geeft om toch eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van een werknemer, zonder daarvoor de instemming van de werknemer nodig te hebben. Met andere woorden, de werkgever kan eenzijdig veranderingen doorvoeren zonder dat de werknemer hiermee akkoord hoeft te gaan.

Boetebeding:
Een boetebeding legt financiële sancties op aan een werknemer in geval van contractbreuk. Het bepaalt de hoogte van de boete die moet worden betaald als de werknemer zich niet aan bepaalde verplichtingen houdt, zoals het schenden van een concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding. Het doel van een boetebeding is om de werknemer af te schrikken van het overtreden van de overeenkomst en om eventuele schade te compenseren die de werkgever hierdoor kan lijden.

Conclusie & Advies:
Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst voegen specifieke voorwaarden toe aan de standaardregelingen tussen werkgevers en werknemers. Het wordt vooral toegepast om de belangen van beide partijen te beschermen en mogelijke geschillen te voorkomen. Zorg dat je de bedingen altijd schriftelijk overeenkomt en houd er rekening mee dat het aan wettelijke vereisten gebonden kan zijn. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen en interpreteren van deze bedingen. Heb je vragen over de arbeidsovereenkomst en bijzondere bedingen, neem dan contact op met ons. We denken graag mee.

Meet the team | Angelique

‘Ik zou graag nog eens de Spaanse taal willen leren’

3x raden wat deze maand de meest gestelde vraag is op kantoor… Precies… ‘Hoe was je vakantie?’ Wij stelden de vraag ook, samen met nog enkele andere typische vakantievragen, aan BBU collega Angelique. In dit Meet the team-interview met onze 43 jarige juriste, laten we je eens op een andere manier met haar kennismaken. Je leest over haar bucket list en wat ze het meest heeft gemist aan BBU toen ze op vakantie was 😉.

 1. Angelique, we zijn benieuwd naar jouw zomer dit jaar. Had je een uitgestippeld vakantieplan?
  Angelique
  : ‘Wij hadden zeker een plan. Dit jaar zijn we naar Spanje geweest. Naar een camping waar wij al heel wat jaartjes komen. Lekker onthaasten, genieten van de kids, zon, zee en strand.’

 2. Ben jij het type last minute boekingen of heb je je vakantie een jaar van tevoren al geboekt?
  Angelique: ‘Wat betreft de zomervakantie ben ik zeker geen last minute type. Dit heb ik het liefst zo vroeg mogelijk geregeld, maar tussendoor komen er wel wat last minute boekingen voorbij 😉.

 3. Wat ging er als eerste in je koffer?
  Angelique: ‘Dé musthave, zwemkleding!

 4. Wat is je mooiste vakantieherrinnering ooit?
  Angelique
  : ‘Mijn rondreis door India en Nepal. Dat is zo’n compleet andere wereld.

 5. Zwembad of strand?
  Angelique: ‘Het strand definitely!

 6. Als je naar een onbewoond eiland één ding mee zou mogen nemen, wat zou dat zijn?
  Angelique
  : ‘Ten eerste zou ik niet naar een onbewoond eiland gaan. Lijkt mij echt verschrikkelijk. Als ik er toch heen zou gaan of moeten en ik mocht maar één ding meenemen dan zou dat muziek zijn.

 7. Welke 5 dingen staan er op jouw bucketlist?
  Angelique:
  1. Verre reizen maken met het gezin
  2. Het Noorderlicht zien
  3. Een nieuwe taal leren, Spaans bijvoorbeeld!
  4. Nijmeegse Vierdaagse lopen
  5. Fotografiecursus volgen

 8. Als je een vakantiecheque zou winnen, waar zou je dan naartoe gaan?
  Angelique: ‘Dan zou ik zeker een rondreis door Zuid-Afrika
  maken.’

 9. Zomer- of wintersport?
  Angelique
  : ‘De zomervakantie! Wintersport is mij te koud haha.

 10. Tot slot, wat mis je het meest aan BBU als je even weg bent?
  Angelique: ‘De gezelligheid en uiteraard GIJS, onze nieuwe kantoorhond.

SUMMER IS COMING!

Eindelijk weer warme dagen en volop zon, de zomer komt eraan. Maar juist in deze periode is het belangrijk dat je bovenop je debiteurenbeheer zit. De maanden Juli en Augustus draaien veel bedrijven op halve kracht met als gevolg dat facturen blijven liggen. Zorg er daarom voor dat in de maanden juni en begin juli openstaande facturen, die al even openstaan, snel uit handen worden gegeven. Deze kunnen dan nog voor de zomervakantie geïncasseerd worden en dan hoef je niet nog twee maanden extra te wachten op je geld. Laat BBU ervoor zorgen dat je in de zomervakantie in ieder geval geen zorgen over je debiteuren hoeft te hebben.

#zomervakantie #debiteurenbeheer #IncasseerOpTijd

CHEERS TO 15 YEARS… GEFELICITEERD LIVIA!

‘De warme sfeer van nu, heerste er op mijn eerste werkdag ook al’


Amersfoort, dinsdag 6 juni 2023
Afgelopen donderdag (1 juni) vierden we nóg een fantastische mijlpaal, namelijk het 15-jarige dienstverband van Livia. En ook haar zetten we natuurlijk in de spotlights. Deze Amersfoortse sportieveling (43) haalt elke dag voldoening uit de meest uiteenlopende en uitdagende dossiers en zoekt altijd naar mogelijkheden. Zelfs wanneer het lijkt alsof die er niet zijn. Livia: ‘Ik kan echt intens genieten wanneer gedrevenheid en creativiteit leiden tot succes. Dat betekent soms een diepte-investering in kennis en tijd, maar dat is het meer dan waard’.

In een kort interview blikken we terug op haar eerste werkdag bij BBU, deelt ze één van de meest grappige anekdotes op de werkvloer en hebben we het over een toekomstige ontwikkeling in ons vakgebied, het zogenaamde ‘sociaal incasseren’. Tot slot vertellen wij wat Livia zo’n top-collega maakt 😊.

 1. Wow Livia, gefeliciteerd met je 15 jarig jubileum bij BBU Juristen & Incasso’s. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat het zo leuk maakt om bij ons te werken?
  ‘Allereerst zijn dat natuurlijk mijn collega’s. Ik heb het geluk te mogen samenwerken met een selectie van de allerleukste exemplaren en dat maakt het een hele fijne en warme werkplek. Samen met hen mag ik werken aan de meest uiteenlopende en uitdagende dossiers en daar haal ik heel veel voldoening uit’.

 2. Kan je je eerste werkdag bij BBU nog goed voor de geest halen? Hoe ging dat?
  ‘Oefff, even graven in mijn geheugen hoor 😅. Het was in ieder geval een hele andere tijd en plek. We werkten nog op de eerste etage van het huidige pand, maar met een vintage inrichting en vieze koffie 😉. Ook de ouders van Bart, Ap en Roet, werkten toen nog in de zaak. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe deze dag is verlopen, maar de warme sfeer van nu, heerste er toen ook al’.

 3. Je bent Sr. Incassospecialist bij BBU. Waarom is deze job op jouw lijf geschreven?
  ‘Wij hebben de meest uiteenlopende zaken en opdrachtgevers. Dat geeft uitdaging in het zoeken van mogelijkheden. Ook wanneer het lijkt alsof die er niet zijn. Ik kan echt intens genieten wanneer gedrevenheid en creativiteit leiden tot succes. Dat betekent soms een diepte-investering in kennis en tijd, maar dat is het meer dan waard 😊’.

 4. Na zo’n lang dienstverband kun je ongetwijfeld ook een hele grappige anekdote delen?😉
  ‘Haha…dat zijn er inmiddels velen. Eén uit de top 10 van anekdotes betrof een woningontruiming, onder leiding van een samenwerkende deurwaarder. Nadat het pand bijna volledig was ontruimd, op het laminaat na, nam de deurwaarder contact met ons op om het verdere verloop te bespreken. Na raadpleging van de opdrachtgever omtrent het laminaat, bleek dat de woning onofficieel – en voor ons onbekend – was opgesplitst in twee afzonderlijke woonruimtes waarvan er maar één diende te worden ontruimd 😬. Gelukkig konden de ontruimers nog een en ander ongedaan maken en is één van de woonruimtes weer in staat van aanvang teruggebracht, tot op het wasrekje met natte was aan toe’.

 5. Tot slot, kijkend naar de toekomst: is er een ontwikkeling binnen je vakgebied waar je erg naar uitkijkt?
  ‘Er is al een tijdje een positieve ontwikkeling gaande over de wijze van incasseren, het zogenaamde ‘sociaal incasseren’. De kortste weg blijkt namelijk niet altijd de beste weg, maar dat is voor ons niets nieuws. Wij werken met mensen met ieder afzonderlijke wensen en mogelijkheden. Dat vraagt misschien flexibiliteit van ons en andere betrokkenen, maar dat is juist mooi. Hetzelfde doel, maar een andere weg. Mocht het zo zijn dat een deel van onze werkzaamheden met de huidige ontwikkelingen zal verschuiven of veranderen, dan zie ik dat met vertrouwen tegemoet. Het zal namelijk alleen de vorm van de uitdaging veranderen’.

 6. Bonus-rondvraag aan collega’s: wat maakt Livia zo’n top-collega?

  Bart: ‘Livia is een lieve en fijne collega. Al 15 jaar steunt ze mij en BBU in goede en slechte tijden en ik ben trots en blij dat ik een collega als Livia in ons team heb. Soms lekker direct en kort door de bocht, maar altijd het beste willen voor BBU en vooral een groot hart’.

  Karin: ‘Livia is mijn ‘kantoor-buurvrouw’ 😊. Ze werkt net iets langer bij BBU dan ik en vanaf de eerste dag hadden we een klik. Geen werkdag is hetzelfde en na al die jaren weet ze me nog steeds, in positieve zin, te verbazen. Op naar de volgende 15 jaar!’

  Nikki: ‘Livia is ‘one of a kind’. Ze weet kleur te brengen in mijn werkdagen en kan mij enorm motiveren om hard door te werken. Livia is eerlijk en rechtvaardig en heeft een goede dosis humor. Als ze er niet is, dan mis je haar ook direct! Voor mij is ze al vanaf mijn eerste dag bij BBU een voorbeeld’.

  Angelique: ‘Livia weet van aanpakken en helpt waar het kan, maar is bovenal een gezellige collega waar je veel mee kan lachen. Dit is waarom ik met heel veel plezier naar het werk ga’.

BBU ‘ZAAK UIT DE PRAKTIJK’ #4

Casus: portretrecht van de werknemer

 

Amersfoort, 18 april 2023

‘Mag ik een foto van mijn werknemer op mijn website plaatsen?’ Deze vraag wordt steeds vaker gesteld aan BBU Arbeidsrecht. Een relevante vraag, want je ziet dat steeds meer bedrijven zich persoonlijker willen presenteren in verschillende uitingen. Voor deze ‘Zaak uit de Praktijk’ duiken we dan ook in het onderwerp portretrecht. Karin: ‘Over het algemeen levert een foto op de website geen problemen op, maar dit kan wel het geval zijn als de werkgever en werknemer bijvoorbeeld op een minder prettige manier uit elkaar gaan.’ BBU Arbeidsrecht geeft advies waar je als werkgever bij het gebruik van foto’s van je werknemers op moet letten.

 

Portretrecht

Het portretrecht heeft betrekking op de rechten die een persoon (de geportretteerde) heeft met betrekking tot het openbaar maken of publiceren van zijn portret. Deze regels zijn te vinden in de Auteurswet. Er is sprake van een portret indien iemand herkenbaar is afgebeeld en het is niet noodzakelijk dat het gezicht op de foto (goed) zichtbaar is. Het gaat om de herkenbaarheid van de persoon, die ook kan volgen uit bijvoorbeeld een herkenbare lichaamshouding.

 

Een werknemer kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn foto, indien deze niet in zijn opdracht is gemaakt en als hij hiervoor een redelijk belang heeft (zoals zijn recht op privacy). Het plaatsen van een sfeerfoto van een kantoor kan over het algemeen zonder toestemming van de werknemer geplaatst worden (werknemer heeft geen redelijk belang bij verzet hiertegen). Ook profielfoto’s van de werknemers op de website leveren geen problemen op, aangezien deze foto’s altijd met instemming van de werknemers zijn gemaakt.

 

Reclame- en marketingdoeleinden

Wanneer een werkgever foto’s van de werknemer gaat gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden, dan kan er wel sprake zijn redelijk belang van de werknemer om zich hiertegen de verzetten en is het aan te raden om hiervoor vooraf, schriftelijk, toestemming te vragen aan de werknemer. Dit kan door middel van een bepaling in de arbeidsovereenkomst, maar ook door middel van een aparte overeenkomst waarin de werknemer verklaart dat zijn portret gebruikt mag worden. In deze verklaring staat dan dat het portret gebruikt mag worden en voor hoe lang (alleen tijdens het dienstverband, of ook daarna).

 

Enkele tips voor de praktijk

 • Als een werkgever een foto van een werknemer wil gebruiken voor een nieuwsbrief, de website of enige vorm van reclame, dan is het belangrijk dat de werkgever nagaat of werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Leg de toestemming schriftelijk vast om onduidelijkheden te voorkomen;
 • Als de werknemer toestemming heeft gegeven voor het gebruik, dan kan hij zich achteraf niet meer beroepen op zijn portretrecht en dan hoeft de foto dus ook niet op verzoek van de werknemer te worden verwijderd;
 • Van belang is dat de toestemming vrij wordt gegeven en dat de werknemer dus niet onder druk is gezet voor het geven van toestemming;
 • Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen over het portretrecht, omdat dan doorgaans expliciete toestemming aangenomen zal worden.

 

Voor de liefhebbers volgt hierbij nog een link naar een interessante uitspraak van de kantonrechter in een zaak die een ontslagen werknemer van Coolblue had aangespannen tegen zijn ex-werkgever. Deze werknemer was niet blij met het feit dat zijn foto nog op de bestelbussen van Coolblue te zien was en vorderde een billijke vergoeding en schadevergoeding van de ex-werkgever. Aangezien er in dit geval een bepaling in de arbeidsovereenkomst was opgenomen waarmee de werknemer toestemming gaf voor het gebruik van zijn beeldmateriaal in reclame-uitingen van de werkgever en daarbij afstand deed van zijn portretrecht, ook ná het dienstverband, werd de werknemer in het ongelijk gesteld.

Lees meer over deze uitspraak

WELKOM STIJN

 

Erg leuk dat ik bij BBU Juristen & Incasso’s onderzoek kan doen naar een heel actueel onderwerp in het arbeidsrecht’

Amersfoort, dinsdag 4 april 2023

Een nieuw gezicht binnen BBU Juristen & Incasso’s: Stijn Jongsma (22). Deze enthousiaste en gedreven Amersfoorter zit in zijn laatste jaar opleiding HBO-Rechten, speelt in zijn vrije tijd graag padel en is nog lang niet klaar met studeren. Voordat hij aan zijn volgende master begint, studeert hij af bij BBU Juristen & Incasso’s. Karin: ‘Tijdens onze kennismaking spraken we over de rechtspositie van zzp-ers in het licht van het arbeidsrecht. Voor Stijn een heel interessant en actueel onderwerp om onderzoek naar te doen. Want wanneer is er eigenlijk sprake van een zzp-er en wanneer betreft het een werknemer met een arbeidsovereenkomst? Stijn duikt voor zijn afstudeerscriptie volledig in dit onderwerp.’

Bart: ‘We zijn blij met de komst van Stijn en zien hem als welkome versterking van ons team hier in Amersfoort. Het leek ons leuk om hem ook via de digitale kanalen aan onze relaties te introduceren.’

‘Arbeidsrecht heb ik altijd al een leuk en interessant rechtsgebied gevonden’
‘Mijn naam is Stijn Jongsma en ik ben 22 jaar oud. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool Utrecht. In het eerste semester van dit schooljaar heb ik een minor Arbeidsrecht gevolgd. Ik heb dit altijd al een leuk en interessant rechtsgebied gevonden. Hiertoe leek het mij ook leuk om een afstudeeronderzoek (scriptie) in het arbeidsrecht te doen. Via Machlon Orie van Orie gerechtsdeurwaarders ben ik in contact gekomen met Karin van der Waal. Tijdens een kennismakingsgesprek met Karin heb ik verteld wat de bedoeling is van het afstuderen en wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Tijdens dit gesprek kwamen we op het interessante onderwerp schijnzelfstandigheid in het arbeidsrecht. Ik vind het erg leuk dat ik ‘onder de hoede’ van Karin mijn afstudeeronderzoek kan uitvoeren bij BBU Juristen & Incasso’s.’

Schijnzelfstandigheid in het arbeidsrecht is heel actueel
‘Een zeer actueel onderwerp momenteel, mede door de Deliveroo rechtszaak die onlangs is afgedaan, is schijnzelfstandigheid in het arbeidsrecht. Kort gezegd kan het zijn dat een werkgever een zzp-er inhuurt op basis van een overeenkomst van opdracht. Op basis van de eventuele werkzaamheden en gegeven instructies kan er toch  sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit noemen we met een mooi woord ‘schijnzelfstandigheid’. Ik ga onderzoek doen naar de verschillen en wil het schemergebied in kaart brengen van voornoemde overeenkomsten.’

Klaar met studeren of juist niet?
‘Na mijn afstuderen wil ik graag nog door met studeren. Ik ben van plan om een pre master rechtsgeleerdheid te volgen aan de open universiteit. Na deze premaster wil ik nog een master volgen. Welke dit uiteindelijk zal zijn, daar ben ik nog niet helemaal uit.’

Namens het hele team, welkom en veel succes Stijn!

Begin 2023 met een schone lei !!

‘snel de openstaande posten uit 2022  incasseren in 2023’

Amersfoort, dinsdag 10 januari 2023

Nu 2022 is afgesloten en het nieuwe boekhoudkundige jaar is begonnen is het belangrijk om snel en efficiënt de openstaande posten uit 2022 te incasseren en een schone lei te maken. Elke ondernemer krijgt in het begin van het nieuwe jaar veel facturen voor het komende jaar waardoor de liquiditeit onder druk kan komen te staan. Hierdoor is het dan ook belangrijk om op tijd bij uw debiteuren aan te kloppen om oude, reeds vervallen facturen uit 2022 te incasseren zolang bij uw debiteuren er nog voldoende middelen zijn om deze facturen te voldoen. Daarnaast is het van belang om voordat de accountant komt, om de cijfers van afgelopen jaar te bespreken, de openstaande postenlijst zoveel mogelijk te beperken en zodoende zo min mogelijk voorzieningen hierin op te nemen.

snel en vertrouwd incasseren

Bart Bosveld, eigenaar van BBU Juristen & Incasso’s, kan niet anders dan bovenstaande bevestigen: Aan het begin van een nieuw jaar zien wij altijd dat veel ondernemers eens extra goed naar hun openstaande postenlijsten kijken en dan zaken tegen komen die allang opgelost hadden moeten zijn. Juist in januari en februari is het van belang om hierboven op te zitten en snel actie te ondernemen omdat debiteuren ook de balans van een jaar opmaken en zeker in deze tijden vaker tot de conclusie komen dat doorgaan niet altijd een optie is. Juist door hier als ondernemer, die nog gelden krijgt, boven op te zitten en vorderingen snel ter incasso uit handen te geven voorkom je dat jouw openstaande posten nog langer onbetaald blijven of in een komend faillissement vallen. De snelste winst in het nieuwe jaar zit in het incasseren van oude facturen uit 2022 !!

Snel een schone lei

BBU Juristen & Incasso’s is de ideale partij om snel schone lei te maken en uw openstaande posten te incasseren en 2023 financieel goed te beginnen. Wij werken met heldere en duidelijke tarieven en geven eerlijk advies over te nemen stappen. Mocht uw liever een persoonlijk gesprek hebben zorgen wij dat er snel een afspraak wordt gemaakt om één en ander door te spreken, zodat daarna snel actie ondernomen kan worden.

 

EINDE BERICHT

10-jarige samenwerking BBU Juristen & Incasso’s en Orie Gerechtsdeurwaarders

 

‘Ik heb nog net niet de sleutel van het pand!’

Amersfoort, dinsdag 6 december 2022

Samenwerkingen lopen soms al zolang dat ze als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo ook onze samenwerking met Machlon Orie van het gelijknamige gerechtsdeurwaarderskantoor uit Amersfoort. Het is namelijk deze maand alweer tien jaar geleden dat Bart Bosveld en Machlon Orie (52) elkaar vonden in een eerste samenwerking. Anno 2022 is de relatie tussen BBU en Orie Gerechtsdeurwaarders nog steeds uitstekend. Sterker nog: de twee bedrijven elkaar blindelings: ‘Haha, ik ben zo ongeveer kind aan huis bij Bart en zijn collega’s!’

 

Het zijn de vrolijke woorden van Machlon als we hem telefonisch te pakken krijgen terwijl hij weer eens op pad is: ‘Ja, dat is mijn werk, hé. Ik ga er dagelijks op uit. Dat is ook wel het leuke aan mijn vak: elke dag is anders. Ik weet vaak waar die begint maar nooit waar hij eindigt!’ Het woord leuk is gevallen en heeft betrekking op zijn dienstverlening. Voor velen is het vak van gerechtsdeurwaarder een ‘ver-weg-van-mijn-bed-show’: ‘Dat snap ik maar al te goed. Er heerst een soort taboe op. Ik zie het juist anders want in mijn rol ben je één van de factoren waardoor conflicten opgelost worden. En dat geeft een heel voldaan gevoel.’

 

De relatie tussen BBU en Orie gaat zoals gezegd inmiddels alweer tien jaar terug. ‘Vlak nadat ik voor mijzelf begon stopte Ap Bosveld bij BBU, en daarmee ook het gerechtsdeurwaarderschap binnen het bedrijf. Bart nam als zoon het bedrijf over en wilde deze dienst wel voortzetten. Zodoende vonden we elkaar al snel. Eigenlijk ben ik sindsdien nooit meer weg gegaan. Zij maken de exploten, en ik doe het ambtelijk werk. We hebben korte lijnen en ook op persoonlijk vlak klikt het enorm. Niet voor niets gaan Bart en ik ieder jaar een hapje eten. Door corona kon dat twee jaar niet maar dit jaar gaan we dat weer in ere herstellen!’

Korte lijntjes

Bart Bosveld, eigenaar van BBU Juristen & Incasso’s, hoort het met een glimlach aan: ‘Samenwerken met Machlon is heel fijn. Hij weet hoe het werkt, en nog belangrijker: hij weet ook hoe wij werken. Het is ook prettig dat het kantoor van Orie Gerechtsdeurwaarders hier ook in Amersfoort zit. Zodoende zit je altijd om de hoek van elkaar. Dat zorgt voor korte lijntjes indien nodig.’

Machlon: ‘Soms zelfs tekort hoor, haha. Ik ben bijna kind aan huis. Ik heb nog net niet de sleutel van het kantoor aan de Bachweg!’

 

—- EINDE BERICHT  —

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.