BBU ‘Zaak uit de Praktijk’ #2

BBU ‘Zaak uit de Praktijk’ #2

 

Casus: Recht op thuiswerken?

Amersfoort, juni 2022

BBU Arbeidsrecht is in het leven geroepen om werkgevers een eerste loket voor eerste vragen of overleg te bieden. Een erg fijne, financieel aantrekkelijke manier van werken blijkt in de praktijk. Karin van der Waal, arbeidsjurist binnen BBU: ‘Wij staan klanten, zowel werkgevers als werknemers, bij. Dit doen we ook bij in losse zaken. Het lijkt ons leuk om zo nu en dan – langs deze weg via ‘Zaak uit de Praktijk’ – een kijkje in onze keuken te geven. Uiteraard zonder te vermelden om wie of welke klanten het gaat.’

Toelichting ontstane casus

Recentelijk kregen we van een werkgever de volgende vraag voorgelegd: “Mijn werknemer heeft de afgelopen twee jaar vanwege corona thuis gewerkt. Dit is zo goed bevallen, dat hij dat nu, na corona, voort wil zetten. Ben ik verplicht om dit toe te staan?”

 

Op 23 maart 2022 is het thuiswerkadvies komen te vervallen, maar de overheid stimuleert het hybride werken – een deel thuis, een deel op kantoor – nog wel. Er bestaat geen wettelijk recht op thuis werken, maar op grond van de Wet Flexibel Werken kan iedere werknemer een schriftelijk verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats indienen bij de werkgever. De werknemer moet in dit verzoek aangeven dat hij vanuit huis zou willen werken, vanaf wanneer hij dat zou willen en op welke dagen.

 

Het bedrijf zelf en een dergelijk verzoek moet daarnaast aan enkele criteria en voorwaarden voldoen, te weten:

  • Er werken minstens 10 werknemers bij het bedrijf;
  • De werknemer is minstens een half jaar in dienst bij de werkgever;
  • Een eventueel eerder verzoek is minimaal één jaar oud;
  • Het verzoek moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

 

Let op: Indien u als werkgever instemt met het verzoek tot (gedeeltelijk) thuiswerken, dan moet u ook zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving thuis!

 

En let ook op het volgende punt: Op het verzoek van de werknemer moet je als  werkgever minimaal één maand voor de gewenste ingangsdatum reageren. Reageert je niet, dan mag de werknemer er vanuit gaan dat zijn of haar verzoek is gehonoreerd.

 

Als werkgever mag je het verzoek om thuiswerken afwijzen. Dit moet wel schriftelijk en er moet een reden gegeven worden. Deze redenen kunnen uiteen lopen van onmogelijkheid om het rooster op die manier rond te krijgen tot de stelling dat het werk niet elders gedaan kan worden.

 

Onze klant heeft minder dan 10 werknemers en hoefde dus om die reden al niet in te gaan op het verzoek van de werknemer. Beide partijen zagen echter wel voordelen aan het gedeeltelijk thuiswerken van de werknemer, zoals geen reistijd en een hogere productiviteit bij de werknemer. Hoewel de werknemer dus geen wettelijk recht op thuis werken heeft, zijn deze werkgever en werknemer het erover eens dat het voor hun arbeidsrelatie een voordeel zal opleveren als de werknemer, ook na corona, gedeeltelijk thuis zal blijven werken.

 

Dit is één van de voordelen van het abonnement Arbeidsrecht: een klant legt een concrete vraag aan ons voor, wij schetsen het juridische kader en binnen deze kaders kan de klant besluiten wat voor hem werkbaar en haalbaar is.

 

Interesse?

Wil je ook weten op welke wijze het BBU Arbeidsrecht abonnement jou kan ondersteunen? Neem dan contact op via 033-4220700 of neem contact op via info@bbu-incasso.nl

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.