BBU maakt je wegwijs in de <BR> #2 Vaststellingsovereenkomst

BBU maakt je wegwijs in de
#2 Vaststellingsovereenkomst

Amersfoort, woensdag 20 september 2023

Tijdens elk dienstverband kan een moment aanbreken dat je de arbeidsrelatie in onderling overleg wilt beëindigen. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst geeft je de gelegenheid om dit op een zorgvuldige manier te doen. Er komt geen gerechtelijke procedure aan te pas en toch staan de voorwaarden en regelingen netjes op papier. In deze blog maken we je wegwijs in dit veelvoorkomende instrument in het arbeidsrecht.

Karin: ‘Wat je te allen tijde wilt voorkomen is dat er discussie ontstaat na beëindiging van een dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst dient dan ook volledig en duidelijk te zijn voor zowel werkgever als werknemer.’

Allereerst, wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als partijen in onderling overleg een arbeidsovereenkomst willen beëindigen, dan kan er gekozen voor een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Dit juridische document is een veelvoorkomend instrument in het arbeidsrecht waarin de voorwaarden van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer in onderling overleg worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst kan in dit geval beëindigd worden zonder dat het UWV of de kantonrechter er aan te pas komt en de werknemer kan, indien de vaststellingovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een WW-uitkering. Op deze manier kunnen beide partijen op een zorgvuldige en hopelijk prettige manier de arbeidsrelatie afronden.

Dit regel je in een vaststellingsovereenkomst

Elk dienstverband is anders. De regelingen die je opneemt kunnen dan ook per vaststellingsovereenkomst verschillen. Daarom raden wij altijd aan om juridisch advies in te winnen voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, zodat beide partijen volledig op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. We zetten een aantal voorkomende punten op een rij:

  • Beëindigingsdatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst officieel eindigt.
  • Beëindigingsvergoeding: Vaak wordt er een financiële vergoeding toegekend aan de werknemer als compensatie voor het verlies van inkomen en eventuele andere schade die hij of zij lijdt als gevolg van de beëindiging.
  • Vrijstelling van werk: De regeling waarbij de werknemer al dan niet wordt vrijgesteld van werk tijdens de opzegtermijn, met behoud van loon.
  • Vakantiedagen: De regeling met betrekking tot openstaande vakantiedagen en de uitbetaling ervan.
  • Concurrentiebeding: Als er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst staat, kan er in de vaststellingsovereenkomst een regeling worden getroffen over de geldigheid en eventuele beperkingen ervan na beëindiging van het dienstverband.
  • Geheimhouding: Een clausule waarin de werknemer zich verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie over het bedrijf, ook na beëindiging van het dienstverband.
  • Getuigschrift: De afspraken over het opstellen en verstrekken van een getuigschrift.

Een vaststellingsovereenkomst is bindend

Alle zaken die je vastlegt in een vaststellingsovereenkomst zijn bindend. Zodra de werkgever en werknemer het document ondertekenen, zijn beiden dus akkoord gegaan met de voorwaarden. Wel heeft een werknemer een bedenktijd van minimaal 14 dagen om zodoende zonder druk te kunnen beslissen of hij akkoord gaat met de inhoud. Ontstaat er in de toekomst een situatie waarin één van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt, dan kan de andere partij juridische stappen ondernemen.

Bescherming van beide belangen

Bij het opnemen van bepalingen in de vaststellingsovereenkomst wordt vaak juridisch advies ingewonnen. Wat je te allen tijde wilt voorkomen, is dat er achteraf toch onduidelijkheid ontstaat of dat bepaalde zaken niet of niet helder zijn vastgelegd. Zowel werkgever als werknemer winnen dan ook vaak juridisch advies in, zodat beide belangen worden beschermd.

Conclusie & advies

Een vaststellingsovereenkomst regelt alle voorwaarden bij beëindiging van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Alle zaken worden hierin bindend vastgelegd, zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Houd er rekening mee dat beide partijen het recht hebben om juridisch advies in te winnen. Elk dienstverband en arbeidsrelatie is anders. Door dit, soms complexe proces, zorgvuldig aan te pakken weet je zeker dat alle relevante zaken op papier staan. Wil je graag advies of hulp bij het opstellen of interpreteren van een vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met ons op.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.