BBU maakt je wegwijs in #1 Bijzondere bedingen

BBU maakt je wegwijs in #1 Bijzondere bedingen

Amersfoort, woensdag 30 augustus 2023

Je vindt ze in bijna iedere arbeidsovereenkomst: bijzondere bedingen. Eén van de meeste voorkomende is misschien wel het proeftijdbeding, maar er zijn er nog veel meer. Het kan slim zijn om, naast de standaard bepalingen, deze regelingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In deze blog gaan we er dieper op in en behandelen we enkele van deze bijzondere bedingen.

Karin: ‘Wij worden vaak door werkgevers ingeschakeld om hen wegwijs te maken in de bijzondere bedingen. Dit gaat van puur checken van een concept arbeidsovereenkomst tot het geven van een gericht en branche-specifiek advies en het volledig opstellen van de overeenkomst’.

Proeftijdbeding:
Allereerst, een proeftijdbeding. Dit is een veelvoorkomende clausule in de arbeidsovereenkomsten die werkgevers de mogelijkheid biedt om de geschiktheid van een nieuwe werknemer voor een bepaalde periode te beoordelen. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daarvoor een specifieke reden nodig is. Goed om te weten: de maximale periode van het beding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en indien deze korter is dan 6 maanden is er géén proeftijd toegestaan.

Concurrentiebeding:
Een ander veelvoorkomend beding is een concurrentiebeding. Het beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het beëindigen van het dienstverband in dezelfde branche te werken of een vergelijkbaar bedrijf op te zetten. Dit beding is bedoeld om de belangen van de werkgever te beschermen en te voorkomen dat werknemers vertrouwelijke informatie of klanten meenemen naar concurrenten. Een aandachtspunt bij een concurrentiebeding is dat deze redelijk is qua reikwijdte, duur en geografische locatie, anders kan het als ongeldig worden beschouwd. Hoofdregel is dat een concurrentiebeding niet is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Relatiebeding:
Een relatiebeding wordt nog weleens door de war gehaald met een concurrentiebeding. Het is ook vergelijkbaar, maar het richt zich specifiek op het behouden van klantrelaties. Het verbiedt een werknemer om na het beëindigen van het dienstverband contact te onderhouden met bepaalde klanten of relaties van de werkgever. Ben je actief in een branche waarin persoonlijke relaties met klanten een cruciale rol spelen, zoals de consultancysector, dan adviseren wij vaak dit beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De regels omtrent het concurrentiebeding gelden ook voor het relatiebeding.

Geheimhoudingsbeding:
Een geheimhoudingsbeding legt de verplichting op aan de werknemer om vertrouwelijke informatie van de werkgever te beschermen. Het kan betrekking hebben op bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom, klantgegevens, strategische plannen en andere gevoelige informatie. Een dergelijk beding wordt toegepast om de concurrentiepositie en reputatie van het bedrijf te beschermen.

Eenzijdig wijzigingsbeding:
Het is in principe niet toegestaan om als werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een uitzondering geldt bij een eenzijdig wijzigingsbeding. Dit is een clausule die de werkgever het recht geeft om toch eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van een werknemer, zonder daarvoor de instemming van de werknemer nodig te hebben. Met andere woorden, de werkgever kan eenzijdig veranderingen doorvoeren zonder dat de werknemer hiermee akkoord hoeft te gaan.

Boetebeding:
Een boetebeding legt financiële sancties op aan een werknemer in geval van contractbreuk. Het bepaalt de hoogte van de boete die moet worden betaald als de werknemer zich niet aan bepaalde verplichtingen houdt, zoals het schenden van een concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding. Het doel van een boetebeding is om de werknemer af te schrikken van het overtreden van de overeenkomst en om eventuele schade te compenseren die de werkgever hierdoor kan lijden.

Conclusie & Advies:
Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst voegen specifieke voorwaarden toe aan de standaardregelingen tussen werkgevers en werknemers. Het wordt vooral toegepast om de belangen van beide partijen te beschermen en mogelijke geschillen te voorkomen. Zorg dat je de bedingen altijd schriftelijk overeenkomt en houd er rekening mee dat het aan wettelijke vereisten gebonden kan zijn. Daarom is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen en interpreteren van deze bedingen. Heb je vragen over de arbeidsovereenkomst en bijzondere bedingen, neem dan contact op met ons. We denken graag mee.

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.