BBU

‘HET IS EEN TOTAALPLAATJE DAT KLOPT!’

‘HET IS EEN TOTAALPLAATJE DAT KLOPT!’

Dinsdag 17 mei 2022

BBU Arbeidsrecht helpt ondernemers op laagdrempelige wijze. Een deskundige adviseur aan je zijde, geen hoge, onverwachte kosten en snelle antwoorden en bereikbaarheid. Steeds meer ondernemers maken naar tevredenheid gebruik van deze dienst van BBU Juristen & Incasso’s. ‘Daar zijn we trots op en zodoende laten we die graag aan het woord’, aldus Karin van der Waal.

 

In deze editie laten we Annique van der Veen aan het woord. Samen met haar partner Willem Kien is ze dagelijks actief met Kien Automotive BV waarmee zij autodealer zijn van o.a. JEEP, Dodge, Fiat en Alfa in Velp en Nijmegen. Ook hebben ze Vakgarage Velp in hun ondernemende portefeuille en een vestiging waar specialistisch werk gebeurt: Custom Workx. Denk aan signing aanbrengen en het ombouwen van auto’s naar geel kenteken.  Ze doen dit met circa 50 medewerkers. ‘Al jaren is Kien Automotive een trouwe relatie van BBU. We doen zeer prettig zaken, over en weer. Leuk om hen eens aan het woord te laten en de spotlight te gunnen.’

 

Hoi Annique, kun je ons iets vertellen over de samenwerking met BBU?

Annique: ‘Uiteraard. BBU is al jaren onze partner als het aan komt op incasso’s en alle zaken die naar de deurwaarder moeten. Daarnaast hebben we ook het juridische abonnement lopen van BBU Arbeidsrecht. Dat werkt erg fijn!’

 

Hoe lang werken jullie al samen?

‘Poeh, echt al héél lang. Dat gaat wel verder dan twintig jaar terug.’

 

Twintig jaar. Dan kun je vast wel een mooie anekdote vertellen?

‘Haha, zeker. We hebben er wel meerdere! Hetgeen me meteen te binnen schiet is toch wel dat zelfs tijdens een werkplaatsbezoek aan onze vestiging de ‘koe bij de horens’ wordt gepakt door BBU. Openstaande vorderingen worden soms ter plekke opgepakt en opgelost waar je bij staat! Dat zie je toch niet vaak?’

 

Wat maakt het dat jullie al zo lang samenwerken?

‘Vooropgesteld denk ik dan als eerste aan het plezierige contact. Bart’s vader

was al klant bij ons en de menselijke klik was er al snel, ook daarna met Bart. Dan breng je ook de zaken eerder bij elkaar onder. Daarnaast is het plezierig werken want de kwaliteit is goed en de zaken worden snel en adequaat opgepakt. Het is een totaalplaatje dat klopt.’

 

Waarom hebben jullie specifiek voor het abonnement BBU Arbeidsrecht gekozen?

‘Soms heb ik wel eens wat vragen en dan is dit makkelijk en plezierig. Je kan zodoende de vragen stellen die je hebt zonder meteen een factuur te krijgen. De ene maand is er weinig en de andere maand juist weer wat meer.’

‘Zaak uit de praktijk’ #1

Casus: Onterecht gegeven ontslag op staande voet

Amersfoort, mei 2022
BBU Arbeidsrecht gaat verder dan enkel het aanbieden van het abonnement BBU Arbeidsrecht. Karin van der Waal, arbeidsjurist binnen BBU: ‘Wij staan klanten, zowel werkgevers als werknemers, ook bij in losse zaken. Zo hebben wij onlangs voor een werknemer een procedure gevoerd bij de rechtbank Gelderland in verband met een onterecht gegeven ontslag op staande voet. Het lijkt ons leuk om zo nu en dan – langs deze weg – hier een kijkje in onze keuken te geven. Uiteraard zonder te vermelden om wie of welke klanten het gaat.’

 

Toelichting ontstane casus

De werkgever is van mening dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies van zijn leidinggevende om niet rechtstreeks contact op te nemen met een klant van werkgever. Vorenstaande gebeurtenis heeft plaatsgevonden op 19 januari 2022 en naar aanleiding hiervan is de werknemer op 20 januari 2022 op non-actief gesteld. De werknemer heeft bezwaar gemaakt tegen de non-actiefstelling en heeft aangegeven zich beschikbaar te houden voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden en men bekijkt of men middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar kan gaan. Partijen kwamen hier niet uit en de werknemer werd vervolgens, zonder nadere vooraankondiging, op 4 februari 2022 op staande voet ontslagen.

Onze inzet

BBU heeft namens de werknemer een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter en verzocht om vernietiging van het ontslag op staande voet, doorbetaling van het achterstallige loon verhoogd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente, betaling van de transitievergoeding en veroordeling van de werkgever in de kosten van de procedure. In de procedure hebben wij, onder meer, aangevoerd dat het ontslag op staande voet niet voldeed aan de wettelijke vereisten: het ontslag was niet onverwijld gegeven en er was geen sprake van een dringende reden.

 

Resultaat

De kantonrechter is het met ons eens dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven en dus niet voldoet aan de wettelijke eisen en alleen al om deze reden werd ons verzoek om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen toegewezen.

De vernietiging van het ontslag op staande voet had tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst niet op 4 februari 2022 is geëindigd en dat de werkgever gehouden is om het loon vanaf die tijd door te betalen aan de werknemer tot het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd. Naast het verschuldigde loon is de werkgever ook gehouden om de wettelijke verhoging van 50% over het achterstallige loon te voldoen, een transitievergoeding te betalen, de wettelijke rente en de proceskosten aan de zijde van de werknemer.

 

Kortom

Uit het vorenstaande blijkt maar weer eens dat een ontslag op staande voet heel zorgvuldig moet worden afgewogen. Om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen geven moet aan de navolgende wettelijke vereisten worden voldaan:

 

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  2. Het ontslag op staande voet moet onverwijld ( direct / meteen) plaatsvinden;
  3. De werkgever moet onverwijld mededeling van de dringende reden doen.

In bovenstaande casus heeft de werkgever het ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven (er zat ruim twee weken tussen) en dit was voor de kantonrechter al voldoende reden om het gegeven ontslag te vernietigen.

 

Neem contact op met BBU!

Tot slot: Mocht er in uw bedrijf ooit een situatie ontstaan waarin u ontslag op staande voet overweegt, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. BBU kan u adviseren over de te nemen stappen, de voorwaarden waaraan het ontslag moet voldoen en de eventuele risico’s die eraan kunnen kleven.

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET ARBEIDSRECHT

Amersfoort, dinsdag 3 mei
Arbeidsrecht is – vinden wij – het mooiste rechtsgebied van de wereld. Eén van de redenen dat wij dit vinden, komt doordat het fenomeen arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Wetswijzigingen, nieuwe richtlijnen en soms bijzondere omstandigheden maken dat iedere casus weer anders is. De uitdaging blijft daarom elke dag opnieuw om onze relaties van het beste en juiste advies te voorzien. Logisch ook want het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer en dat moet goed geregeld zijn. Voor beide partijen.

Eenmaal per maand willen wij als BBU Arbeidsrecht iedereen op de hoogte stellen van enkele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Hierbij onze bijdrage voor de maand mei 2022.

 

Rookverbod

Sinds 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 en de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Werkgevers moeten dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Het rookverbod geldt voor rookruimtes in de gebouwen, ruimtes en overige plekken (ook buiten!) waar werknemers hun werkzaamheden verrichten. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de werkgever. Als werkgever moet je dus sinds 1 januari 2022 de werkwijzen, regels en procedures (handhaving) vaststellen voor een rookvrije werkplek.

 

Studiekostenbeding

In de loop van 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor het studiekostenbeding. Vanaf augustus 2022 geldt:

‘De werkgever moet betalen voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao. Voor deze opleidingen mag de werkgever niet meer in een studiekostenbeding vastleggen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding uit dienst treedt. Ook wordt het volgen van de opleiding als arbeidstijd beschouwd.’

Dit betekent dat een studiekostenbeding onder bepaalde omstandigheden niet meer rechtsgeldig en dus nietig is. Uiterlijk 1 augustus 2022 moet Nederland de richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt.

 

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dan kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. De wet zorgt ervoor dat werkende ouders negen van de zesentwintig weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald krijgen. Dit moet hen meer mogelijkheden geven om zorg en werk beter te kunnen combineren en het moet bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim dat het gevolg is van stress of oververmoeidheid die de geboorte, plaatsing of adoptie van een kind met zich mee kan brengen. Als gevolg van de Wet betaald ouderschapsverlof zullen de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet flexibel werken worden aangepast. Ook hiervan zullen we jullie namens BBU Arbeidsrecht op de hoogte houden.

‘IK KAN HET IEDERE ONDERNEMER AANBEVELEN’

BBU Arbeidsrecht helpt ondernemers op laagdrempelige wijze. Een deskundige adviseur aan je zijde, geen hoge, onverwachte kosten en snelle antwoorden en bereikbaarheid. Steeds meer ondernemers maken naar tevredenheid gebruik van de dienst BBU Arbeidsrecht. ‘Daar zijn we trots op en zodoende laten we die graag aan het woord’, aldus Karin van der Waal.

 

In deze editie laten we Tamara van Ramshorst aan het woord. Zij is financieel medewerker bij Nautasign BV uit Ede en al jaren een fijne relatie voor BBU. Nautasign is één van de grootste leveranciers voor de sign- en large format printindustrie in de Benelux.

 

Hoi Tamara. Dank voor je tijd. Kun je ons iets vertellen over de samenwerking met BBU?

Tamara: ‘Wij doen al jaren zaken met BBU en sinds begin 2021 hebben wij ook een abonnement BBU Arbeidsrecht. De dossiers voor wat betreft de incassozaken brengen we al jaren onder bij BBU. Dat het al jaren loopt zegt al genoeg. Buiten een stukje kwaliteit en kennis van zaken is het ook vooral een hele fijne partij om mee samen te werken.’

 

Op welke manier werkt het abonnement BBU Arbeidsrecht voor jullie?

‘Dit bespaart ons allereerst veel tijd. Daarnaast speelt het financiële aspect mee. Het is fijn om te weten waar je aan toe bent. En tot slot: je hebt vaak snel een kundig antwoord nodig en daarbij ook een totaal advies. Vanwege de brede kennis die Karin en het BBU team hebben krijg je meteen vanuit alle invalshoeken advies. Dat in combinatie met snelheid, waardoor je weer verder kan, is echt fijn.’

 

Je gebruikt het woordje fijn. Wat maakt de samenwerking zo prettig?

‘De combinatie van alle factoren samen. De adviezen zijn helder en overzichtelijk. Inhoudelijk toelichten kan Karin als de beste. Ze maakt het voor ons ook meteen begrijpelijk, ondanks alle juridische vaktermen. Kortom: het is prettig zaken doen met BBU en ik kan het iedere onderneming van harte aanbevelen!’

‘Ze snappen het gewoon écht!’

BBU Arbeidsrecht helpt ondernemers op laagdrempelige wijze. Een deskundige adviseur aan je zijde, geen hoge, onverwachte kosten en snelle antwoorden en bereikbaarheid. Steeds meer ondernemers maken naar tevredenheid gebruik van deze dienst van BBU Juristen & Incasso’s. ‘Daar zijn we trots op en zodoende laten we die graag aan het woord’, aldus Karin van der Waal –

Hoi Peter, vertel: waarom hebben jullie gekozen voor BBU Arbeidsrecht?

Peter: ‘Enerzijds – om heel eerlijk te zijn – een stukje gemak. Want dat is het toch wel. Daarnaast is het gewoon fijn om een deskundige partij aan je zijde te hebben die je snel en kwalitatief goed advies geeft. Ook is het fijn dat je kan bellen, een vraag kan stellen en dat je weet: de teller gaat niet meteen lopen. Je betaald elke maand een vast bedrag. Dat je dan de ene maand er wat meer gebruik van maakt en de andere maand iets minder, dat is logisch.’

Hoe lang werken jullie al samen?

‘De samenwerking loopt al heel wat jaren en dat is niet voor niets. Ik heb nog nooit het idee gehad dat het niet goed geregeld is. BBU is een partij die écht luistert en ons ook kent. Zo’n vertrouwensband bouw je natuurlijk vanzelf op in de loop der jaren. Dat is ook het voordeel van dat ze bij ons hier in Amersfoort om de hoek zitten. Als er echt iets is dan waai je zo even aan.’

Wat kenmerkt jullie samenwerking?

‘Ons contact en de wijze waarop ze ons bijstaan: snel, eerlijk advies én een actieve houding. Buiten het arbeidsrecht hebben we ook elke maand zo’n 200 facturen die we versturen. Natuurlijk is er wel eens iets en dan pakken zij dat meteen op. Dat is fijn want dan is het ook altijd snel opgelost.’

Op welke wijze helpt dit abonnement jullie?

‘Met dit abonnement kiezen we voor een stukje zekerheid. Het is fijn om via een bepaalde regelmaat te werken en dan past dit. Bij vragen kan iedereen op ons kantoor, zonder angst voor een grote factuur, even de telefoon pakken. Gewoon top!’

‘LAAGDREMPELIG, DIENSTVERLENEND ÉN VOORAL: EEN EERLIJK VERHAAL!’

Op woensdag 6 april stonden wij met ons interview op Content Amersfoort. Lees het hele interview hieronder:

BBU Juristen & Incasso’s lanceert een nieuwe dienstverlening: BBU Arbeidsrecht. Een abonnementsvorm waarbij MKB ondernemers snel een eerlijk antwoord en advies krijgen zonder meteen een fikse factuur. ‘Waar BBU Juristen & Incasso’s al jaren om bekend staat komt ook tot uiting in dit abonnement: laagdrempelig, dienstverlenend en een eerlijk verhaal. Vooral dat laatste is erg belangrijk!’

Het Amersfoortse lentezonnetje schijnt ons tegemoet als we arriveren bij de zichtlocatie van BBU aan de Bachweg. Bart Bosveld (46) staat ons buiten al op te wachten: ‘Goedemorgen! Loop maar vast naar binnen. Karin zit al klaar. Ik moet nog even een belletje doen.’

Het open ontvangst tekent de werkwijze van BBU, zo zal later blijken. Binnen wacht Karin van der Waal (48) ons inderdaad op. Als jurist is Karin al ruim 10 jaar actief bij BBU Juristen en Incasso’s. ‘Ik krijg hier in Amersfoort vanaf dag één alle ruimte en vrijheid. Dat is fijn. We zitten hier niet voor een jubileum maar het voelt bij lange na niet dat ik hier al ruim een decennium zit. Dat is voor mij het mooiste teken!

 

Vertrouwde, bekende naam

Hoe het komt dat BBU een bekende en vertrouwde naam is in de regio, daar weet Karin het antwoord wel op: ‘Bart. De manier hoe hij zaken doet met zijn klanten, benaderbaar en bevlogen: dat is best onderscheidend in ons vak. Ook op kantoor is hij betrokken. Hij praat ook nooit over medewerkers maar noemt ons collega’s. Verder is hij een ras netwerker! Ik hoop dat hij mij wat dat betreft een beetje op sleeptouw kan nemen met BBU Arbeidsrecht.’

Ondertussen schuift Bart aan: ‘Sorry, maar een klant heeft een vraag en wil dan even gehoord worden en een antwoord hebben. Nu zit ik ook meer ontspannen aan tafel. Waar hadden jullie het over?’

 

BBU Arbeidsrecht

Er ontstaat een fijn driegesprek dat al snel van de hak op de tak springt. Van klanten tot de werkwijze op kantoor, en uiteraard omtrent het nieuwe initiatief: BBU Arbeidsrecht. ‘Een abonnement dat MKB ondernemers – tegen lage maandkosten – bijstaat als eerste vraagbaak op alle gebieden van het arbeidsrecht. Zaken als een contract of arbeidsovereenkomst laten checken, advies inwinnen met betrekking tot een zieke werknemer of dreigt er een conflict te ontstaan? Alles omtrent arbeidsrechtelijke kwesties valt binnen dit abonnement. Je kan ook gewoon je eerste vraag aan ons stellen en wij geven antwoord. Dat kan per mail of telefonisch.’ Karin vult aan: ‘De eerste ondernemers maken al enkele maanden gebruik van deze service en het bevalt enorm. Nu gaan we dus breder naar buiten want we willen meer ondernemers helpen. We merken dat we voor ondernemers veel kosten, tijd en negatieve energie besparen door korte vragen snel te beantwoorden. En ik vond het altijd heel teleurstellend als ondernemers zaken lieten liggen omdat ze dachten: ‘dat kost me dan nog meer centen….’ Bart vult haar aan: ‘Het is laagdrempelig. Lage maandkosten om een eerste ‘vragen-vangnet’ te hebben zodat je snel advies kan krijgen. Als ondernemer wil je gewoon snel weten waar je aan toe bent met dit soort zaken.’

‘Als ondernemer wil je gewoon snel weten waar je aan toe bent met dit soort zaken.’

 

BBU DNA

In dit abonnement zit het DNA van BBU verwerkt. Dit is de conclusie die gaandeweg het gesprek door de redacteur zelf wordt getrokken: ‘Klopt. 100%. Leuk dat je dat opmerkt want dat is precies wat we willen. We doen zaken op basis van relatie en onderling vertrouwen. Laagdrempelig, dienstverlenend en service tot het gaatje. En we doen veel met een lach. Want weet je: we zijn hier een leuk kantoor, dat weten wij zelf en durven we dan ook best zo te zeggen. Onze dienstverlening is voor velen niet de leukste en liever een ‘ver-weg-van-mijn-bed-show’. Voor ons is het zaak om dit stukje weg te nemen van de ondernemers. Wat ons werk zo leuk maakt? We vinden het heerlijk om ondernemers te helpen: zaken oplossen, dat de centen betaald worden, conflicten voorkomen – of oplossen – en ervoor zorgen dat ondernemers weer verder kunnen. Daarbij is vooral de manier waarop heel belangrijk. Menselijk en dicht op het verhaal achter de zaak, want daar ligt vaak de oplossing. Waarom wordt er niet betaald? Wat is de situatie van de tegenpartij? We zijn eerlijk en geven aan waar het wel of niet op spaak loopt.’

‘Ik wil elke dag met plezier werken. Dat kan alleen als je fijne mensen om je heen hebt.’

De sfeer zal ook grotendeels worden bepaald door de omgang met elkaar op de werkvloer. Het werkplezier vertaald zich door aan de relaties: ‘Toen ik begon met BBU in 2003 dacht ik: ‘ik wil elke dag met plezier werken.’ Dat lukt 90% van de tijd en waar ik al snel achter kwam: dat kan alleen als je fijne collega’s om je heen hebt.’
Karin: ‘Haha, hoor je dat? Hij zei collega’s. Zei ik toch zojuist!?’
Bart toont zijn vragende maar lachende blik: ‘Is er iets besproken waar ik bij had moeten zitten?’

 

Bredere dienstverlening

Uiteraard is het een groot voordeel voor Bart en Karin dat uit dit abonnement ook grotere dossiers kunnen komen: ‘Klopt, 100%, maar het is ook in het voordeel van de klant. We zullen namelijk enkel en alleen dat advies geven omdat we er al ingedoken zijn. Als we er niet uit komen, ja, dan moeten we juridische stappen nemen, mits dat ook klopt en we niet tot een oplossing kunnen komen. Want daar ligt altijd de sleutel.’

Karin: ‘Als jurist is het mijn vak om ook dat laatste deel – de rechtbank – goed te begeleiden. Maar je wilt het voorkomen. Voor alle partijen. We hebben hier vaak een persoonlijke relatie met de klanten opgebouwd en zodoende kennen we ze wel een beetje als mens achter de ondernemer. Als eerlijke adviseur kan je dan ook je werk goed doen want ze vertrouwen ons blind. Dat vind ik wel het meest fijne aan hier werkzaam zijn bij BBU. Die relatie zorgt er ook voor dat we – zoals grotere kantoren wel doen – geen trucjes kunnen uithalen die geen zin hebben. Daar zit je al snel aan ellenlange procedures terwijl je zelf weinig hoort… Gewoon het eerlijke verhaal op tafel leggen. Dat werkt het beste.’

 

Tandem

Bart en Karin vormen binnen BBU Arbeidsrecht een ondernemende tandem. ‘BBU Arbeidsrecht valt onder de vlag van BBU Juristen & Incasso’s. Karin mag hierin nagenoeg alles regelen en mijn rol zal hetzelfde zijn: de contacten met de klanten. Daarin zal ik Karin mee op pad nemen.’
Bij deze opmerking is aan het gezicht van Karin te zien dat daar een licht spanningsveldje ligt: ‘Klopt, als ik eerlijk ben. Ik zit al jaren in dat scherm (wijzend naar haar bureau) gedoken en nu moet ik er op uit. Dit is ook iets wat ik zelf ambieerde. De wereld gaat weer open dus nu is het momentum meer dan ooit aangebroken. En tsja, dat netwerken.. Enerzijds een mooie uitdaging maar anderzijds ben ik eerlijk dat me dat best spannend lijkt.’

Bart: ‘Dat gaat 100% goed komen. We focussen ons op de regionale MKB ondernemers. Die staan altijd open voor je: mits je eerlijk en beleefd bent. Nou, daar hebben we het wel al over gehad toch!’

‘Tsja, dat netwerken.. Een mooie uitdaging maar ik ben eerlijk dat me dat best spannend lijkt.’

 

Glazen bol

Tot slot werpen we nog een blik op de toekomst. Waar sta je over vijf jaar? Het blijft een leuke vraag om te stellen aan een ondernemer. Karin: ‘Dan zijn wij hét aanspreekpunt in de regio Amersfoort voor het MKB voor arbeidsrecht.’ Bart: ‘Eens. En verder lekker zo door gaan als de afgelopen jaren: rustige groei. Kwaliteit waarborgen. We hoeven niet de grootste te worden. Wel de beste en leukste partij om hierin op te trekken.’

 

BBU Arbeidsrecht: in het kort

BBU Arbeidsrecht is er voor de MKB’ers die personeel hebben maar geen HR afdeling, of voor bedrijven waarbij de HR afdeling enkel de loonadministratie doet. Dit is een totaalpakket binnen de dienstverlening van BBU: Incasso’s, juridisch advies, arbeidsrecht. ‘Je betaald een maandelijkse prijs en dat is de mooie financiële bijkomstigheid: wij werken dus niet meer voor een uurtje factuurtje. Heb je dit abonnement en wil je kort advies: dan gaat de teller niet lopen.’ Karin: ‘Bij ons wordt je meteen terug gebeld. Dat werkt ook het beste voor ondernemers: onderling elkaar snel helpen.’

Overzicht

  • Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers 75 EURO per maand
  • Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers 100 EURO per maand
  • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers 150 EURO per maand

Aanmelden of meer informatie kan via info@bbu-incasso.nl

Bron: Contentamersfoort

ONTSLAG AANVRAGEN VOOR UW WERKNEMER

De werknemer kan veelal zijn of haar arbeidsovereenkomst eenvoudig beëindigen. Voor de werkgever ligt dit echter anders. Er zijn verschillende regels waar u als werkgever rekening mee moet houden. Deze zijn afhankelijk van het arbeidscontract van uw werknemer en de redenen voor ontslag. Ook moet u nog denken aan een opzegtermijn en een eventueel opzegverbod. Wel eens gehoord van transitievergoedingen? Ook hier vertellen wij meer over!

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer uw werknemer en u het eens zijn over het ontslag, spreken we van ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Dit dient wel schriftelijk vastgelegd te worden. Hierin moet staat dat u beide wilt dat het dienstverband eindigt en dat u het samen eens bent over de financiële afhandeling van het ontslag, zoals de uitbetaling van de vakantiedagen.

In dit geval heeft u geen toestemming nodig van het UWV om uw werknemer te mogen ontslaan en het is ook niet nodig om naar de kantonrechter te stappen om het arbeidscontract te laten ontbinden. Deze ontslagvorm komt redelijk vaak voor en is relatief een gemakkelijke en prettige manier van uit elkaar gaan.

Ontslag via UWV of kantonrechter

Het komt natuurlijk ook vaak voor dat u er samen met uw werknemer niet uit komt. Als u uw werknemer wilt ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische redenen, kunt u het UWV inschakelen.  U vraagt in feite toestemming aan het UWV om uw werknemer te ontslaan en u vraagt dan om een ontslagvergunning. Deze krijgt u echter niet zomaar. Eerst moet er worden aangetoond dat u er genoeg voor heeft gedaan om ontslag te voorkomen of het samen eens te worden over ontslag.

Als u uw werknemer om andere reden dan bovenstaande wil ontslaan, kunt u terecht bij de kantonrechter. Ook hier dient u een verzoek in tot ontbinding van het arbeidscontract.

Proeftijd, bij afloop contract of op staande voet

Zoals we hierboven hebben besproken, moet u voor ontslag de procedure volgen van het UWV of van de kantonrechter. Tenzij het ontslag met wederzijds goedvinden betreft. Er zijn ook nog andere situaties waarbij u geen toestemming nodig heeft van het UWV of kantonrechter, zoals tijdens de proeftijd van de werknemer, bij afloop van een tijdelijk contract door deze niet te verlengen of op staande voet.

Let wel: u kunt alleen een werknemer op staande voet ontslaan als er een dringende reden voor is. Denk aan regelmatig te laat komen, fraude plegen of diefstal. U moet wel de reden duidelijk meedelen en dan is het aan de werknemer of hij of zij dit gaat aanvechten bij de kantonrechter.

Collectief ontslag

Heeft u wel eens gehoord van collectief ontslag? Dit is een drastischere vorm dan we tot nu toe besproken hebben. Bij deze vorm van ontslag wilt u binnen een periode van drie maanden 20 of meer werknemers, binnen één werkgebied, ontslaan vanwege economische redenen.

U moet bij het UWV, de vakbonden met leden binnen uw bedrijf en bij de ondernemingsraad melden dat u de werknemers collectief gaat ontslaan.

Transitievergoedingen

Dan zijn we aangekomen bij de transitievergoedingen. Wat houdt dit in? Wanneer uw werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest, krijgt hij of zij een vergoeding bij ontslag. Ook als het contract niet wordt verlengd! Er geldt hier één voorwaarde: het initiatief voor ontslag moet bij u als werkgever liggen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Vanaf 1 januari 2018 is deze vergoeding ingesteld op maximaal € 79.000. Als een werknemer meer dan € 79.000 per jaar verdient, is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

OMGAAN MET WANBETALERS

Klanten die gebruikmaken van uw diensten of producten zonder daarvoor te betalen… Frustrerend, toch? Er zijn verschillende manieren om wanbetalers aan te pakken, zoals strakke betalingstermijnen hanteren en dreigen met incassobureaus. De manier van communiceren speelt hierbij een grote rol en kan zelfs bijdragen aan het voorkomen van wanbetalers. Hoe doet u dit op een effectieve en correcte manier? Wij geven tips!

KLANTRELATIE OPBOUWEN

We zijn allemaal mensen. Ook wanbetalers. Zij zijn net zoals iedereen gevoelig voor emotionele prikkels. Bedenk hoe u zelf graag aangesproken wil worden en stem dit vervolgens af op uw doelgroep. Dit kan er aan bijdragen om die laatste factuur toch nog zo snel mogelijk betaald te krijgen. Nog belangrijker: met communicatie kunt u wanbetalers ook voorkomen. Hoe? Door een band op te bouwen met uw klanten. Houd het contact warm en laat ook eens wat horen zonder dat het over een openstaande factuur gaat. Zo zullen klanten zich nóg meer bezwaard voelen wanneer er te laat betaald is.

MEEDENKEN MET DE KLANT

De uitspraak “beter voorkomen dan genezen” is hier ook van toepassing en valt onder goede communicatie. Veel bedrijven nemen pas contact op met de klant wanneer de betaaltermijn al is verstreken. Probeer eens om eerder contact op te nemen met de klant om te vragen of de factuur in goede orde is ontvangen en of alles klopt. Zo geeft u de klant een indirecte reminder en een kans om de factuur nog op tijd te betalen. Ook krijgt de klant hierbij eventueel de kans om aan te geven dat het niet op tijd gaat lukken met de betaling. Met dit telefoontje heeft u (weer) een ontspannen manier van contact met de klant, wat weer bevorderlijk is voor de klantrelatie.

BLIJF BELEEFD EN CORRECT

Het kan best frustrerend zijn wanneer u achter uw geld aan moet gaan en daarom zal het soms een uitdaging zijn om beleefd en correct te blijven. Toch zal het averechts werken wanneer u uw emoties niet de baas kan zijn. Een band opbouwen met de klant gaat samen met een positieve manier van communicatie. En zoals we al eerder hebben benoemd, is dit de meest effectieve manier om wanbetalers te voorkomen. Waar u vraagt om begrip om de factuur tijdig te betalen, kunt u ook beleefd zijn door te vragen waarom het voor de klant nog niet gelukt is om deze te betalen. Is de klant bijvoorbeeld wel tevreden over uw dienst of product? Blijven communiceren op een correcte manier en het voortdurend blijven zoeken naar oplossingen die voor beide partijen haalbaar zijn, is hier de sleutel tot succes.

FACTUREN IN BEGRIJPELIJKE TAAL

Naast de communicatie per telefoon of e-mail, kan de communicatie in de factuur zelf ook het verschil maken. Bent u er zich van bewust wat hier precies in staat? Het is belangrijk dat de manier van communiceren in de factuur aansluit bij de rest van uw communicatie richting de klant. Vaak worden er bijvoorbeeld moeilijke woorden gebruikt, staat er te veel informatie in en wordt er gebruik gemaakt van een erg klein lettertype. Probeer dit te vermijden door de facturen te schrijven op een manier dat het voor iedereen te begrijpen is. Probeer hiernaast ook sympathie op te wekken bij uw klant om deze te motiveren de factuur te betalen. Dit doet u bijvoorbeeld door aan het einde “veel dank voor uw begrip” toe te voegen.

Re-integratieproces soepel laten verlopen? Hoe doet u dat?

Uit onderzoek blijkt dat werknemers steeds vaker én langer ziek zijn. Burn-outs en/of depressies komen steeds vaker voor. Een goede re-integratie betaalt zich vanzelf terug op vele gebieden! Hoe kunt u als werkgever bijdragen aan een succesvolle re-integratie binnen het bedrijf? Wij geven een aantal tips!

denk mee met uw werknemer

Het is erg belangrijk om te laten zien dat u als werkgever begrip heeft voor de situatie waarin uw werknemer zich verkeert. Wees empathisch. Vraag wat uw werknemer van u nodig heeft. Zit diegene al langdurig thuis door een te hoge werkdruk? Leg de focus op luchtige taken bij de re-integratie en wacht met het (terug)geven van een grote verantwoordelijkheid. Zit deze persoon thuis met muisarmen? Kijk of er werkzaamheden zijn waarbij geen computerwerk te pas komt. Lukt het niet om uw werknemer in zijn eigen functie te laten terugkeren? Bijvoorbeeld omdat het werk te belastend is? Bekijk dan of het mogelijk is om uw werknemer in een andere functie te laten terugkeren. Begin hier tijdig mee!

nooit op dezelfde werkplek

Soms lukt het om werknemers te laten re-integreren, maar de gouden regel is om ervoor te zorgen dat dit nooit op precies dezelfde werkplek gebeurt. Wanneer u uw personeel op precies dezelfde werkplek neerzet – ondanks dat de werkzaamheden wellicht anders zijn – zal de confrontatie met herinneringen die gelinkt zijn aan de oude werkplek onvermijdelijk zijn. Een nieuwe omgeving kan erg goed bijdragen aan een succesvolle re-integratie, gezien mensen vaak letterlijk op de verkeerde plek zaten.

een spoedig verloop

Niets is zo storend als een traag proces en onzekerheid voor uw werknemer. Vaak heeft u als werkgever hier ook niet alles over te zeggen en ligt een deel in handen van een arbodienst of het UWV. U kunt wel proberen alles te doen wat uw werknemer nodig heeft en dit zo snel mogelijk proberen af te handelen. Een voorbeeld is om tijdig een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. Een andere goede tip is om het contact met uw thuiszittende werknemer warm te houden, zodat de re-integratie niet een te grote overgang wordt.

 

goede communicatie naar buiten

Regelmatig krijgen mensen die langdurig ziek zijn nog werkgerelateerde vragen van collega’s via WhatsApp of per mail. Ook persoonlijke vragen over een (privé)situatie, waaruit blijkt dat hier al meer over is losgelaten dan was gewenst, komt helaas veel voor. Bespreek goed met uw werknemer wat gecommuniceerd kan worden naar directe collega’s. Wees bijvoorbeeld ook duidelijk naar deze werknemers dat er geen contact over werkzaamheden mag plaatsvinden met de persoon in kwestie. Op deze manier neemt u het touw in handen, helpt u uw werknemer(s) en toont u respect. Dit zal erg gewaardeerd worden.

 

Advies nodig bij ziekte- en re-integratie? Wij helpen u graag!

TIPS voor het behouden van een goede werksfeer

Wat is het geheim achter een goede werksfeer? Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van werkend Nederland bereid is om op werksfeer in te leveren voor meer geld. Hieruit kunnen we concluderen dat de werksfeer belangrijker is dan het salaris. Reden genoeg om hierin te investeren; wij geven 5 tips!

1. toon UW werknemers waardering

Waardering uiten naar uw werknemers staat absoluut op nummer één. Dit motiveert en stimuleert medewerkers, wat tot betere prestaties op de werkvloer leidt. Werknemers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf en blijven uiteindelijk langer in dienst. Geef regelmatig een compliment aan uw werknemers, zodat ze het gevoel krijgen gezien, begrepen en erkend te worden. Verdeel hierbij goed uw aandacht over uw medewerkers. Bedenk wel dat waardering tonen verder gaat dan complimenten geven.

2. Goede facilitaire voorzieningen

Gezondheid – zowel mentaal als fysiek – moet op nummer één staan bij u als werkgever. Om hier uw steentje aan bij te dragen kunt u zorgen voor de juiste facilitaire voorzieningen, zoals een goed(e) bureau, stoel, computer et cetera. Klachten onder uw werknemers als rugpijn en RSI kan op deze manier voorkomen worden. Hiernaast worden werknemers vrolijk van een goede klimaatbeheersing, goede koffie, georganiseerde lunch, mogelijkheid tot sporten, flexibele werktijden en zelfs stoelmassages.

3. GELIJKHEID OP DE WERKVLOER

Zit u als werkgever in een apart kantoor? Ga eens bij uw personeel zitten! Doe mee met small talk, toon interesse, gaan eens mee sporten en laat zien dat u niet “hoger” staat dan uw werknemers. Een hiërarchische cultuur binnen het bedrijf is niet meer van deze tijd. Net zoals top-down communicatie (van management naar personeel) grotendeels kan worden omgezet in down-top communicatie.

4. Positieve energiebron

Wees als werkgever het voorbeeld voor uw werknemers. Straal positiviteit uit! Ze zeggen wel: “men moet anderen behandelen zoals men graag zelf behandeld worden”. Als u vrolijk, positief en respectvol bent, zullen uw werknemers dit overnemen. Grote kans dat uw werknemers ook vrolijker en positiever zijn!

5. goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Hoewel is gebleken dat salaris niet het belangrijkst is, is het ook zeker niet onbelangrijk. Uiteindelijk werken we allemaal voor ons geld, maar een goede werksfeer maakt het leuk en/of draaglijk om elke dag op ons werk op te dagen. Naast primaire, spelen secundaire arbeidsvoorwaarden een steeds belangrijkere rol. Reiskostenvergoeding, ontwikkelingsmogelijkheden, een bonusregeling en een goede pensioenregeling staan hoog op het lijstje van werknemers. Om uw werknemers extra te motiveren, kunt u denken aan prestatiebeloningen.

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van algemene voorwaarden of contracten, dan bent u bij ons aan het goede adres. Dit kunnen wij geheel voor u verzorgen!

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.